صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تفاوت بین پله برقی و راهرو اتوماتیک
- Mar 19, 2018 -

پله برقی به "پله هایی مانند پیاده رو اتوماتیک" اشاره دارد که در طبقه بالا و پایین استفاده می شود.

از بالای نردبان تا نردبان بعدی، ارتفاع متفاوت است، و مراحل پله برقی، راه پله بالا و پایین هستند.

پیاده روی خودکار به نوع بندر و ترمینال اشاره دارد که به فرودگاه در داخل فرودگاه متصل است. این در یک هواپیما یکسان استفاده می شود.

از نقطه شروع تا نقطه پایانی (ارتفاع) ارتفاع یکسان است، و در طی سوار شدن، کمربند نخواهد شد.

یک کلمه، پله برقی بالا و پایین و پیاده رو خودکار صاف است.